för 4 år sedan

Ja, vi har en bindningstid på 3 månader eller 12 månader eftersom vi fakturerar per kvartal eller per år. Fakturering sker alltid i förskott.