för 3 år sedan

Vi har märkt att det tidigare inte varit en självklarhet att man som eventansvarig med några få klick kunnat dra ut all den information och data man behöver efter arrangemanget. Det finns ett stort behov att få fram en specifik data efter ett event eftersom man vill kunna utvärdera sin ROI (Return on Investment) samt såklart även presentera ett resultat.

Många sitter med tung manuell administration och kopierar över data för hand. Med Memlin är detta ett minne blott! När som helst, både under och efter ett event, så kan man enkelt och smidigt exportera ut all information man behöver, exempelvis till excel. Man kan även filtrera så att precis den data man letar efter dyker upp och på det sättet även enkelt sortera bort information som inte bara är överflödig i t.ex. en eventrapport.

Har man flera event eller workshops igång som tillhör samma projekt så tar man förslagsvis ut en projektrapport där man i ett samlat dokument får ut all information som behövs.