för 2 år sedan

I början av November 2020 blev Memlin en del av Invajo, vilket innebär att koncernen förutom en ökad kundbas även kunnat ta del av ett enormt kunskapsbibliotek och vetande inom industrin, samtidigt som plattformen kompletterar med funktioner som Invajo tidigare saknat.
Den digitala omställningen blev en utmaning för många arrangörer då Covid-19 bröt ut under början av 2020. Vi tog ett kort samtal med Rikard Ivert, försäljningschef på MPYA Finance och användare av Memlin sedan flera år tillbaka, för att lyssna till hur MPYA snabbt ställde om sin eventmarknadsföring, och vilka lärdomar de tagit med sig från det gångna året.

Möten och event verkar vara en viktig del i er marknadsföring, bland annat har ni ju haft era populära frukostföreläsningar med diverse spännande gäster såsom Petter, David Batra, Jesper Rönndahl och nu senast stod serieentreprenören Anssi Rantanen på scenen. Hur kommer det sig att ni satsat så mycket på denna typ av event?
Mpya Finance verksamhet bygger på möten mellan människor. Möten där vi inspirerar och tillsammans gör en förflyttning. Oavsett om det handlar om att hjälpa Sveriges ekonomer att hitta ett nytt jobb eller genom öka kunskaper och insikter för människor inom ett visst ämne. Att köra frukostföreläsningar är därför ett naturligt sätt för oss att träffa vårt nätverk och prata om ”ämnet för dagen”. Intressanta och namnstarka talare som rimmar med varumärket Mpya Finance var därför en ansats som vi antog tidigt.

När Covid-pandemin slog till förra året så var ni otroligt snabba med att ställa om era planerade fysiska event och anordnade istället allt via live-streaming. Fanns detta som en backup hela tiden eller var det något ni ordnade i sista minuten?
På ett sätt var vi vana att jobba digitalt innan pandemin genom vårt ”Digitala Community” vi har i bolaget. Eftersom vi som konsultbolag har ett avstånd till varandra när vi är på uppdrag har vi sett att man digitalt ändå kan hålla ihop ett diskussionsämne – både före och efter ett genomförande. Eftersom vi ville fortsätta vår serie av frukostföreläsare trots pandemin var vi inte rädda att testa konceptet att köra digitala föreläsningar. Viktigt var dock att fortsätta att ha den personliga och varma känslan i föreläsningen. Vi lade därför mycket tid på att hitta en studio och en professionell produktion där vi kunde forma och förmedla ”närvaron” på ett bra sätt. Att testa nya koncept är för övrigt i linje med vårt bolagsnamn MPYA som står just för nytänkande.

Sedan dess har ni ju kört ett antal digitala event! Vilka för- och nackdelar ser ni med digitala genomföranden jämfört med arrangemangen som tidigare hölls på era lokala kontor i Sverige? Vilka lärdomar har ni tagit med er?
Självklart är det fysiska mötet något som är svårt att ersätta i den verksamhet vi jobbar med. Möten med människor bygger på samtal, kroppsspråk och kanske också en kram. Men visst finns det fördelar. Tillgänglighet och flexibilitet som ett digitalt möte innebär har gjort att vi fått en större räckvidd på våra digitala event. Min absoluta tro är att MPYA Finance kommer köra en kombination av både digitala föreläsningar och fysiska träffar i framtiden.

Det finns ju en uppsjö av tjänster för live-streaming och Memlin som professionellt eventhanteringssystem är ju plattformsoberoende. Vilken streamingtjänst har ni använt er av och vad ser ni för fördelar med att sköta hela deltagarflödet och uppföljning via Memlin?
Eftersom våra event har lockat mer än 1500 besökare har vi valt att köra Vimeo med möjlighet till chat för att skapa interaktivitet. En stabil plattform som också gett en möjlighet att spela in och visa i efterhand. Memlin har hjälpt oss att på ett strukturerat sätt se vilka som anmält sig, följa upp de som inte anmält sig på våra utskick men framförallt säkerställt att streaminglänken publicerats till de som är anmälda. Fördelen är att vi också kan återanvända tidigare anmälda så att dessa personer också får våra inbjudningar i framtiden. På det sättet utökar vi vårt nätverk efter varje tillfälle vi kör.

Vi önskar MPYA Finance all lycka till och ser med spänning fram emot många fler event och intressanta frukostföreläsningar!

Referensperson:
Rikard Ivert, försäljningschef MPYA Finance

Bildkälla:
MPYA Finance