för 4 år sedan

Du sitter inte fast i långa avtal. Väljer du att avsluta eller nedgradera ditt konto görs detta direkt efter att din fakturaperiod är slut. Vi återbetalar dock inte månadsavgifter utan ditt avslutsdatum hamnar på sista dagen för din betalningsperiod. Inga start- eller avslutskostnader.