för 3 år sedan

För att ändra mötesplats och/eller adress på ett event så går du till “Bygg” och ställer sedan in detta på “Grundinformation” -> "Platsinställningar".

Det går även att göra ändringar i efterhand, efter att deltagare redan anmält sig m.m.
Tänk då på att du måste meddela era deltagare om ändringen själv. Detta gör du enklast genom att skicka ut ett mejl till alla deltagare inne på deltagarsidan.

Markera bara "Alla deltagare" och välj "Skicka" -> "Skicka email".