för 4 år sedan

Gå in på “Inställningar” och sedan “Biljetter”. Biljetterna kan även ses som tillfällen.