för 3 år sedan

Vi rekommenderar dig att bygga upp det inne på själva svarsformuläret. Det går att sätta begränsning på både "checkboxes" och "ett val"-kryssrytor. Har du bara ett datum rekommenderar vi att använda checkboxes inne på formuläret och lägga till de tre olika alternativen där.

Om du har flera datum rekommenderar vi er att bygga upp det som biljetter istället.
Till exempel vid en utbildning där det är samma information varje gång men med flera datum på denna utbildningen; då är det bästa sättet att bygga upp det med hjälp av datumen. Deltagarbegränsning kan enkelt sättas på biljettnivå.

Hör av dig om vi kan hjälpa er ytterligare, vi älskar att hjälpa våra kunder till de bästa resultaten!