för 4 år sedan

Nu gör vi det ännu enklare att komma åt vårt rest-API! Api-anrop finns tydligt dokumenterat och vi har putsat på logiken.

Datan skickas krypterat och du kan naturligtvis bara komma åt eventdata på ditt eget konto.

Vad är ett API? Ett api är ett sätt för olika system att kommunicera med varandra. Med vårt api kan du koppla ihop befintliga system eller skapa egna appar som jobbar ihop med Memlin. Kontakta oss för att se om vi redan har en befinltig koppling till ditt crm- eller fakturasystem.

Det är viktigt att man är noga med var och hur deltgardatan lagras, så att man inte bryter mot ändamålet och tillvägagångssättet som man specificerar när man samlar in personnuppgifterna.

Läs mer om vårt API här. Kontakta oss gärna också om du har frågor!