för 4 år sedan

Vi har under en tid utvecklat ett nytt gränssnitt till Memlin, som nu börjar bli klart. Du som använder Memlin idag känner naturligtvis igen dig och de båda plattformarna kommer löpa parallellt ett tag så du behöver inte gå över förrän du känner helt trygg med det. Vi kommer också hjälpa dig komma tillrätta. Du kan redan nu enkelt logga in på den nya plattformen istället. Då går du bara till new.memlin.com och loggar in där. All din data och alla dina events finns där. För att komma tillbaka till den gamla kan du som vanligt gå till app.memlin.com Du kan jobba i båda systemet parallelt, alla event och inställningar uppdateras på båda ställen.

Det finns två anledningar till att vi uppdaterat gränssnittet.

  1. Den gamla koden begränsade oss, så nu har vi en mycket bättre, mera hållbar och modern kodbas.
  2. Bättre och tydligare flöde genom hela systemet. I den gamla staplades all funktionalitet på hög. Nu finns ett vänligare och enklare flöde som gör att man enklare hittar.

Om man använder systemet idag finns det några lite större förändringar som är värda att peka ut

  1. Eventgrupper döps om till Projekt och lyfts fram. Den funktionalitet som fanns på eventgrupper finns nu under projekt.
  2. Vi introducerar "Bygg" som är ett mera övergripande sätt att komma åt inställningar på sitt event.
  3. Systemmeddelanden och meddelanden från användare lyfts upp och får en central plats.
  4. Deltagarsidan är uppdelade till två; en Inbjudningslista där kontakter läggs till och bjuds in och en Deltagarlista där alla som tackat ja finns. Eftersom det är olika funktionalitet för dessa listor så har de separerats.

Vi är mycket entusiastiska över detta lyft och hoppas verkligen att du också ska gilla den. Vi har några småsaker kvar men logga gärna in och prova! Som alltid är vi mycket intresserade av feedback!