för 4 år sedan

På checkboxes går det att välja flera alternativ, ifall ni endast ska ha en ruta där ni vill att de ska klicka i, är det denna ni ska välja.

På ett val är det möjligt att välja ett av flera alternativ och har man endast ett alternativ så kan man inte klicka ur den. Har man kryssat i det alternativet kan man inte klicka ur den igen utan den är alltid ikryssad då. Detta är för man ska bara kunna göra just “ett val”.

På både checkboxes och val går det självklart att lägga till flera alternativ.