för 4 år sedan

Om man i ett anmälningsformulär ska låta deltagaren lägga till medföljande deltagare så kan man antingen välja om vissa frågor ska vara individuella svar eller om det ska vara samma för alla i samma registrering.