Företag Region där data behandlas Beskrivning av användning Användaruppgifter Kontakt
AWS (US) Frankfurt, Tyskland Datalagring Deltagaruppgifter, Användaruppgifter https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center
Twilio (US) EU/US* Tjänst för att skicka SMS Deltagaruppgifter, Användaruppgifter https://www.twilio.com/gdpr
Stripe (US) EU/US* Betalningslösning, används enbart vid kortbetalningar Deltagaruppgifter, Användaruppgifter https://stripe.com/guides/general-data-protection-regulation
Wint (Sweden) Sweden Hantering av fakturor till Memlinanvändare Användaruppgifter wint.se
Hubspot (US) US* CRM, chatt och kunddata om Memlinanvändare Användaruppgifter https://www.hubspot.com/data-privacy/gdpr

Behandling sker enligt ramverket EU-U.S. Privacy Shield vilket säkerställer en adekvat skyddsnivå i enlighet med GDPR Artikel 45(1).